Józef Michalski

(Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Flp 4,12-14,19-20; Mt 22,1-14)
Bóg przygotowuje dla człowieka ucztę w niebie. Pragnie naszego szczęścia. Jest jak dobry pasterz, który prowadzi owce na tą ucztę. Zaprasza do bliskiej relacji ze sobą. Posłał na świat Chrystusa, by w Nim obdarzyć nas swoją łaską i umacniać nas w drodze do nieba. Nieustannie nas zaprasza do wiary w Jezusa i osiągnięcia zbawienia.

Prorok Izajasz przepowiada ,że góra Syjon (wzgórze w Jerozolimie) stanie się znowu centrum religijnym. Bóg jednoczy na tej górze wszystkie narody. Inauguruje swoje zwycięskie Królestwo i jakby z tej okazji zaprasza do tego Królestwa wszystkich bez wyjątku. Uczta dla wszystkich narodów jest obrazem i symbolem wspólnoty w mesjańskim Królestwie Bożym wszystkich zjednoczonych z Bogiem i ma wyrażać wieczne szczęście. Podkreśleniem tego są wyśmienite potrawy i napoje. Bóg usunie też dotychczasowe smutki, cierpienia i żałobę. Izajasz zapowiada zniszczenie przez Boga śmierci jako skutku grzechu, największej tragedii człowieka i źródła jego smutku. Grzech był uważany za największą przeszkodę na drodze do Boga, do ludzkiego szczęścia. Ucztowanie z Bogiem jest obrazem udziału w Jego życiu dla ludzi, którzy Mu zaufali, pokładają w Nim swoją nadzieję. Taka postawa będzie prowadziła do radości i wesela wynikającego z pewności zbawienia.
Jak wygląda moje zaufanie Bogu? Czu wierzę w Jego słowo zapisane w Piśmie Świętym? Czytaj dalej


Serdecznie zapraszamy do radosnego wielbienia Boga w pieśniach i Jego Słowem!
Uwielbiaj Pana razem z nami za Jego cuda – w piątek 29 września 2017r. o godzinie 19:00 w Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

W związku z pierwszym Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego, proponujemy codzienne czytanie fragmentów Listu św. Pawła do Galatów.
Poniższa tabela przedstawia teksty do osobistej lektury, refleksji i kontemplacji modlitewnej w ciągu roku. Gorąco zaleca się codzienne odmawianie wskazanego Psalmu i rozważanie tekstu z Listu do Galatów w świetle słów tego Psalmu. Można ubogacić rozważanie otrzymanego tekstu z Listu do Galatów poprzez czytanie innych tekstów paralelnych, zwłaszcza z Dziejów Apostolskich (dzieje i podróże misyjne Apostoła Narodów), Ewangelii oraz Listów św. Pawła.

Ga 1,1-5
Psalm 40
Ga 1,6-7
Psalm106
Ga 1,7-9
Psalm 1
Ga 1,10-14
Psalm 5
Ga 1,15-18
Psalm 2
Ga 1,19-24
Psalm 3
Ga 2,1-5
Psalm 4
Ga 2,6-10
Psalm 13
Ga 2,11-14
Psalm 15
Ga 2,15-1
Psalm 16
Ga 2,18-21
Psalm 33
Ga 3,1-5
Psalm 31
Ga 3,6-9
Psalm100
Ga 3,10-14
Psalm 22
Ga 3,15-18
Psalm106
Ga 3,19-22
Psalm 25
Ga 3,23-26
Psalm119
Ga 3,27-29
Psalm 27
Ga 4,1-5
Psalm 37
Ga 4,6-7
Psalm 42-43
Ga 4,8-11
Psalm 49
Ga 4,12-16
Psalm 57
Ga 4,17-20
Psalm 63
Ga 4,21-26
Psalm 68
Ga 4,27-31
Psalm 65
Ga 5,1-2
Psalm118
Ga 5,3-6
Psalm 72
Ga 5,7-9
Psalm 73
Ga 5,10-13
Psalm 81
Ga 5,14-15
Psalm 91
Ga 5,16-18
Psalm 90
Ga 5,19-22
Psalm103
Ga 5,23-26
Psalm 94
Ga 6,1
Psalm 92
Ga 6,2
Psalm101
Ga 6,3-5
Psalm112
Ga 6,6-8
Psalm141
Ga 6,9-10
Psalm128
Ga 6,11-12
Psalm124
Ga 6,13-15
Psalm139
Ga 6,16
Psalm115
Ga 6,17
Psalm 22
Ga 6,18
Psalm146
Ga 5,1-2
Psalm118
 

 

Po niezwykle ważnym duchowym wydarzeniu jakim było w naszej Ojczyźnie uroczyste wyznanie wiary w Jezusa naszego Króla, Pana i Zbawiciela, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Towarzyszyć będą nam słowa: ?Idźcie i głoście.” Są to słowa wzywające nas do misji. Mamy głosić miłosierdzie naszego Króla Jezusa. Ludziom najbliższego otoczenia możemy pokazać w jakiego Boga wierzymy. Aby nie zabrakło nam odwagi proponujemy w czasie tegorocznego Adwentu (od poniedziałku do soboty), lekturę Psalmów Królewskich*. (W niedziele Adwentu polecamy lekturę Psalmów z liturgii). Psalmy Królewskie pokazują nam osobę Mesjasza, Króla i Zbawiciela oraz uczą nas właściwej postawy wobec Niego. Lektura i modlitwa w oparciu o Psalmy Królewskie niech również umocni naszą nadzieję w oczekiwaniu na Paruzję Jezusa. Dlatego wraz z całym Kościołem powtarzamy:
Marana tha! Przyjdź Panie Jezu!

Tydzień Pierwszy Drugi Trzeci Czwarty
Niedziela Psalm 122 Psalm 72
w.1-2.7-8.
12-13
Psalm 146 Psalm 24
Poniedziałek Psalm 2 Psalm 21 Psalm 89
w. 9 -19
Psalm 101
w. 6 – 8
Wtorek Psalm 18
w. 1- 6
Psalm 45
w. 1-10
Psalm 89
w. 20-28
Psalm 110
w. 1-3
Środa Psalm 18
w.7-15
Psalm 45
w. 11-18
Psalm 89
w. 29-38
Psalm 110
w. 4 – 7
Czwartek Psalm 18
w. 16-32
Psalm 72
w. 1-11
Psalm 89
w. 39-47
Psalm 132
w. 1-11
Piątek Psalm 18
w. 33-52
Psalm 72
w. 12-19
Psalm 89
w. 48-53
Psalm 132
w. w.11-18
Sobota Psalm 20 Psalm 89
w. 2 – 8
Psalm 101
w. 1 – 6
 Wigilia

Czytaj dalej

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. 23 673 85 52
e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
każdy czwartek od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 16.30, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna pon.- sob.
godz.: 7.30-9.00 i 16.30-17.45.