(Dz 8, 5-8. 14-17; Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 ; 1 P 3, 15-18; J 14, 15-21)

Bóg wysłuchuje ludzi modlących się do Niego. Bóg czeka na nasze dziękczynienie za wszelkie dobro jakim nas obdarza. Zadanie Jezusa realizuje w Kościele Duch Święty.
Po śmierci Szczepana nasiliło się prześladowanie Kościoła w Jerozolimie, co sprawiło, że uczniowie Jezusa udają się w inne miejsca. Szykanowani chrześcijanie rozpraszają się po wioskach Judei i Samarii i tam zaczynają prowadzić dzieło ewangelizacji. Filip dotarł do Samarii, gdzie z mocą i cudami opowiada o Jezusie. Jest on jednym z Siedmiu diakonów, wybranych do obsługiwania stołów. Sukces misji Filipa w Samarii- nie tylko w mieście, ale w całym regionie- nosił w sobie znamiona czegoś niezwykłego, skoro na wieść o tym apostołowie wysyłają tam Piotra i Jana, aby osobiście sprawdzić te informacje. Za sprawą apostołów ma tam miejsce doświadczenie Ducha Świętego. Temu wydarzeniu towarzyszą podobne znaki do tych, które miały miejsce w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy.
Czy ja komukolwiek powiedziałem o osobistym związku z Chrystusem? A może wstydzę się swojej wiary?

Psalm 66 jest stosowany w liturgii dziękczynienia. Składa się z trzech części:- ogólnoświatowa (ziemia, narody); – wspólnotowa („my”) i osobista (ja). Zbawcze doświadczenie ludu skłania jednostkę do modlitwy dziękczynnej. Dziękczynienie, które składa Bogu, wypływa także z osobistego doświadczenia łaski. Zarówno wspólnota, jak też pojedyncza osoba stają się świadkami dobroci Boga, który wysłuchuje ludzi modlących się do Niego. Do dziękczynienia psalmista wzywa cały świat, który jest miejscem zbawczego działania Boga. Wspomina niewolę egipską, która jest symbolem wszystkich bolesnych prób, przez które przechodzą ludzie. Uwolnienie z niewoli i przejście przez Morze Czerwone i Jordan jest zapowiedzią każdego ocalenia: osobistego; politycznego, czy duchowego. W chrześcijaństwie osobiste zbawienie jest udziałem w zbawieniu powszechnym, przyniesionym światu przez Chrystusa. W dzisiejszych czasach liturgią dziękczynną jest Eucharystia, którą Kościół składa w imieniu wszystkich ludzi i całego stworzenia.
Jaki rodzaj modlitwy przeważa w moim życiu? Czy znajduję czas na wielbienie Boga i dziękczynienie za zadziwiające Jego dzieła? Kiedy w taki sposób się modliłem?

Św. Piotr zachęca adresatów do postawy miłosierdzia, do odpowiadania dobrem na zło. Stawia słuchaczom za wzór Chrystusa- Świętego, który cierpiał, by Boga Ojca przebłagać za nasze grzechy; cierpiał i poniósł śmierć, aby nas przyprowadzić do Boga. W naśladowaniu Chrystusa chrześcijanie mają kierować się przede wszystkim miłością do Boga i bliźniego.
Czy potrafię odpłacać dobrem za zło?

Jezus w Ewangelii Św. Jana przygotowuje swoich uczniów na moment swojego odejścia do Ojca. Czas jego nieobecności nie będzie czasem pustki czy odwrócenia się Boga od nich. Obecność Jezusa pośród uczniów będzie kontynuowana przez Wspomożyciela czyli Ducha Świętego, który jest Duchem Prawdy. Uczniowie Jezusa znają Ducha, bo Duchem są słowa Jezusa, ale Duch nie został im jeszcze dany. Nastąpi to po Zmartwychwstaniu. Jezus zapowiadając swoje odejście z tego świata, zapowiada również powtórne przyjście. Uczniowie potwierdzą swoją miłość do Jezusa zachowując Jego przykazania, czyli naśladując Jego postępowanie. Uczniowie będą potrzebowali rady, pomocy, zachęty i odwagi do wykonywania dzieł podobnych do dzieł Jezusa. Tę rolę spełni Duch Święty w takim stopniu, jak to czynił Jezus. Pod wpływem nauki Jezusa w każdym człowieku rodzi się wiara, potem umiłowanie Jezusa, a następnie posłuszeństwo Jego przykazaniom. W końcu każdy uczeń doświadczy umiłowania przez Ojca i Syna, a Duch Święty uczyni Jezusa obecnym w ich życiu. Nie będą nigdy osamotnieni, opuszczeni, bezradni.
Czy tak naprawdę miłuję Jezusa? Które przykazanie trudno mi zachowywać?

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Blip
  • Wykop
  • NK
  • RSS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. 23 673 85 52
e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
każdy czwartek od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 16.30, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna pon.- sob.
godz.: 7.30-9.00 i 16.30-17.45.