(Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Flp 4,12-14,19-20; Mt 22,1-14)
Bóg przygotowuje dla człowieka ucztę w niebie. Pragnie naszego szczęścia. Jest jak dobry pasterz, który prowadzi owce na tą ucztę. Zaprasza do bliskiej relacji ze sobą. Posłał na świat Chrystusa, by w Nim obdarzyć nas swoją łaską i umacniać nas w drodze do nieba. Nieustannie nas zaprasza do wiary w Jezusa i osiągnięcia zbawienia.

Prorok Izajasz przepowiada ,że góra Syjon (wzgórze w Jerozolimie) stanie się znowu centrum religijnym. Bóg jednoczy na tej górze wszystkie narody. Inauguruje swoje zwycięskie Królestwo i jakby z tej okazji zaprasza do tego Królestwa wszystkich bez wyjątku. Uczta dla wszystkich narodów jest obrazem i symbolem wspólnoty w mesjańskim Królestwie Bożym wszystkich zjednoczonych z Bogiem i ma wyrażać wieczne szczęście. Podkreśleniem tego są wyśmienite potrawy i napoje. Bóg usunie też dotychczasowe smutki, cierpienia i żałobę. Izajasz zapowiada zniszczenie przez Boga śmierci jako skutku grzechu, największej tragedii człowieka i źródła jego smutku. Grzech był uważany za największą przeszkodę na drodze do Boga, do ludzkiego szczęścia. Ucztowanie z Bogiem jest obrazem udziału w Jego życiu dla ludzi, którzy Mu zaufali, pokładają w Nim swoją nadzieję. Taka postawa będzie prowadziła do radości i wesela wynikającego z pewności zbawienia.
Jak wygląda moje zaufanie Bogu? Czu wierzę w Jego słowo zapisane w Piśmie Świętym?

Dawid jako autor psalmu wyraża ufność w Boga i wdzięczność za Jego opieką w momencie prześladowania przez wrogów. Psalmista opisuje działanie Bożej Opatrzności względem niego. Przedstawia najpierw Boga jako dobrego pasterza, który prowadzi swą owieczkę na najlepsze pastwiska i chroni ją od niebezpieczeństw. Obraz Boga jako Pasterza Izraela jest typową dla Starego Testamentu. Ma on ilustrować działanie Boga w stosunku do człowieka. Dobry pasterz troszczy się o paszę, wodę i miejsce odpowiednie dla spoczynku. Przy rzadkiej sieci studzien na Bliskim Wschodzie trzoda musi przebywać długą drogę, aby się dostać do źródła, i może tam tylko krótko przebywać, ponieważ trzeba zrobić miejsce następnym. Normalnie pasterze w Palestynie przechodzą z miejsca na miejsce, chcąc znaleźć trochę trawy dla swojej trzody. Na takiej drodze trafia się dzikie zwierzę lub rozbójnik, dlatego stróż nosi kij u boku i laskę pasterską, aby mógł się obronić. Następnie ukazuje Boga jako gościnnego gospodarza, który zaprasza gościa (owieczkę) do suto zastawionego stołu, bierze go w obronę przed jego wrogami, namaszcza głowę oliwą i napełnia kielich . Oliwa na Bliskim Wschodzie służyła do ochrony skóry przed jej pękaniem w czasie letnich skwarów. Kielich jest stale pełny. Wino zmieszane z wodą orzeźwia gościa. W Jego domu owce znajdują wodę, życiodajny pokarm i odpoczynek. Cały psalm jest nasycony uczuciem szczęścia i radości człowieka, który poczytuje sobie za największą łaskę, że może obcować z Bogiem. Dawid ukazując Boga jako pasterza korzysta z tego, że w Izraelu często stosowano taką nazwę wobec władców i przywódców ludu. Izrael od początku tę nazwę odnosił jednak do swego Boga Jahwe. Jako pasterz Bóg prowadzi człowieka, który Mu wiernie służy prawymi drogami przez życie. Czyni to przez wzgląd na swoje Imię, czyli dla swojej chwały i zbawienia człowieka.
Czy pozwalam się Bogu prowadzić? A może chodzę swoimi ścieżkami? Czy zamieszkam w domu Pańskim?

Święty Paweł pisze do Filipian, że wiara w Jezusa Chrystusa pozwala mu radować się w każdej sytuacji . Stwierdza, że Chrystus umacnia go i dlatego może żyć w biedzie i bogactwie, może dostosować się do każdej sytuacji życiowej. Dziękuje Filipianom, że towarzyszyli mu w trudzie głoszenia Ewangelii. Szczególnie dziękuje im za pomoc pieniężną, jaką mu przekazali. Na końcu modli się za nich, prosząc Boga by zaspokoił ich potrzeby tak, jak oni zaspokajali jego potrzeby. W ten sposób Paweł pragnie oddać cześć i chwałę Bogu Ojcu.
Czy potrafię dziękować Bogu za to, co mi daje? Czy wiara w Chrystusa mnie umacnia?

W Izraelu znany był zwyczaj powiadamiania gości zaproszonych na ucztę, że przygotowania już są zakończone i gospodarz oczekuje na przybycie. Przybycie wymagało od gości poświecenia cennego czasu. Zaproszeni mogą być pewni, że uczta, zgodnie ze zwyczajem, potrwa siedem dni. Jezus opowiadając przypowieść o uczcie kierował uwagę słuchaczy na ucztę czasów mesjańskich w niebie. Już w Starym Testamencie mamy opisane zbawienie jako ucztę mesjańską. Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Wszyscy ludzie zostali przez Niego zaproszeni. Jezus w tej przypowieści ilustruje etapu historii zbawienia: najpierw odrzucenie Bożej łaski zbawienia przez Żydów, a następnie dostąpienie łaski przez pogan. Bóg kierował od wieków do Izraelitów zaproszenie na ucztę mesjańską. Jezus również zapraszał do zbawienia i został odrzucony przez elity religijne i społeczne swojego narodu. Pomimo tego Boży plan zbawienia zostanie zrealizowany. Sala biesiadna zapełni się tymi, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jezus w przypowieści przypomina o potrzebie pozytywnego ustosunkowania się do Jego misji przez wiarę w Niego. Konieczne jest też właściwe przygotowanie się do tej uczty- odświętny strój- czyli osobista decyzja przyjęcia (uwierzenia) Jezusa do swojego życia. Nie wystarczy jednak tylko sama deklaracja wiary, trzeba jeszcze zapoznać się z nauką Jezusa i spełniać wolę Bożą, którą On głosi. By osiągnąć królestwo niebieskie i uczestniczyć w uczcie potrzeba Bożego zaproszenia (nikt nie może się sam zbawić!) oraz własnego zaangażowania.
Jaką dam Bogu odpowiedź na zaproszenie na ucztę w niebie? Czy mam już przygotowany odświętny strój?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. 23 673 85 52
e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
każdy czwartek od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 16.30, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna pon.- sob.
godz.: 7.30-9.00 i 16.30-17.45.