credo2Zaczął się już nowy rok liturgiczny i hasło, które mu przyświeca brzmi: ?Wierzę w Syna Bożego?. Warto się zatrzymać nad tym tytułem chrystologicznym i zastanowić: co takie on właściwie oznacza?; na czym polega jego wyjątkowość?; dlaczego budzi takie kontrowersje?

Pomimo tego, że ludzie judaizmu wyznają Boga jako swojego Ojca, to jednak zaskakiwać może ich niechęć czy powściągliwość w używaniu tego tytułu. Szczególnie była tak w czasach judaizmu świątynnego, czyli Jezusa. Wówczas większy kładziono nacisk na transcendencję, wielkość i świętość Boga. Starano się przy tym unikać antropomorfizacji, czyli nadawania cech ludzkich Bogu. Stary Testament wykazuje ok. 20 przypadków użycia słowa Ojciec w odniesieniu do Boga (np. Mdr 14, 3; Syr 23, 1). Dopiero po latach judaizm do tego dojrzała, co widać na przykładzie chasydyzmu. Martin Buber w książce ?Opowieści chasydów przytacza takie zdanie jednego z cadyków: ?Magid z Międzyrzecza tak objaśnił zdanie z Pisma: <> [Pwt 4, 29]: <<Człowiek musi wołać do Boga i nazywać Go Ojcem tak długo, aż Bóg stanie mu się Ojcem>>?.

Nowy Testament jest zdecydowanie krótszy od Starego, jednak słowo ?Ojciec? w odniesieniu do Boga pada w nim ok. 170 razy. W większości modlitw Jezus woła do Boga ?Ojcze?, ponadto używa on aramejskiego (w ówczesnej Palestynie posługiwano się tym językiem na co dzień, kiedy hebrajski był wyłącznie używany w liturgii) ?Abba?.
Słowo to było wyrażeniem pochodzącym ze środowiska rodzinnego, w ten sposób małe dziecko zwracało się do swego ojca i w dosłownym tłumaczeniu ?Abba? znaczy tyle, co ?tato? czy ?tatusiu?. Jezus zwracając się tak do Boga naraził się na oskarżenia o bluźnierstwo, ponieważ nikt nie miała prawa używać tego familiarnego słowa w odniesieniu do Boga. Chrystus tak tytułując Jahwe daje wyraz, że jego z Bogiem łączy wyjątkowa i bliska relacja ? synowski związek. Później na wzór Mistrza z Nazaretu zaczęły tak czynić pierwsze wspólnoty chrześcijański, używały one aramejskiego słowa, choć mówili i używali w liturgii języka greckiego.

Dzięki temu, że Jezus jest Synem Bożym w konsekwencji my stajemy się dziećmi Bożymi, co dobrze wyraża św. Paweł: ?Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów. w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa? (Rz 8, 14-17)?. Ewangelista Mateusz z kolei zanotował: ?Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić?(Mt 11, 27?. W efekcie i uczniowie mogą poznać Ojca, który jest w Niebie.

Drugą konsekwencją tej inwokacji jest afirmacja bóstwa Jezusa. Św. Atanazy Wielki powtarzał: Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Wcieleniu Boga odpowiada przebóstwienie człowieka. W tradycji Kościoła nazywa się to ?przedziwną wymianą?: Bóg się uniżył, aby nas wywyższyć, wynieść ludzi do wspólnoty z Bogiem. Dzięki synostwu Jezusa, także i my staliśmy się dziećmi Boga.

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. kom. 798 903 902

e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

NR KONTA PARAFII:
09 8213 0008 2001 0000 0459 0001

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
od poniedziałku do piątku, od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna wtorek, czwartek i sobota w godz. 7.30 do 9.00
oraz od wtorku do piątku w godz.. 16.30-17.30.,

W poniedziałek i niedzielę nieczynna.