„Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17) – pod takim hasłem odbędzie się dniach 18-25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W trakcie trwania tego całotygodniowego wydarzenia na całym świecie odbywa się szereg konferencji, spotkań i nabożeństw. Ich organizatorami są Rady Ekumeniczne, Konferencje Episkopatów i inne organy Kościołów różnych krajów. Liczba nabożeństw zależy od konkretnych diecezji – w niektórych ogranicza się do jednego wydarzenia, w innych rozłożone są nawet na kilka tygodni. Tam gdzie jest ich więcej, zwyczajowo jednemu z nich nadaje się rangę obchodów centralnych, świętowanych najczęściej w niedzielę. Ciekawym zwyczajem jest gościnna wymiana kaznodziei, dzięki czemu podczas Tygodnia Modlitw w kościele danego wyznania wierni mogą posłuchać kazania wygłaszanego przez duchownego innej denominacji. Centralne nabożeństwo ogólnopolskich obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie miało miejsce w niedzielę 22 stycznia 2023 r. o godz. 15.00 w Archikatedrze Lubelskiej. Celem święta, jak sama nazwa wskazuje, jego dążenie do stworzenia jednej, zgodnej wspólnoty chrześcijańskiej. Przykładowo, członkowie Kościołów wschodnich są podzieleni wyznaniowo – tylko część z nich pozostaje w jedności z Rzymem. Podziały niekoniecznie wynikają z poważnych konfliktów czy różnicy w poglądach, ale najczęściej z nieporozumień. Dialog, wspólne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są dobrym sposobem, by to zmienić.

Historia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przypada od 18 do 25 stycznia. Jego pomysłodawcą był w 1908 roku Amerykanin ks. Paul Wattson, założyciel wspólnoty Franciszkanów Pojednania i pionier ruchu ekumenicznego. W latach 30. jego ideę odświeżył o. Paul Couturier, który w tym czasie zaangażował się w ruch ekumeniczny oraz w działalność organizacji Oktawy Modlitwy o Jedność. Nadał jej nowy kształt znany dziś jako Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. kom. 798 903 902

e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

NR KONTA PARAFII:
09 8213 0008 2001 0000 0459 0001

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
od poniedziałku do piątku, od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna wtorek, czwartek i sobota w godz. 7.30 do 9.00
oraz od wtorku do piątku w godz.. 16.30-17.30.,

W poniedziałek i niedzielę nieczynna.