W kole Akcji Katolickiej skupionych jest 18 osób. W czasie Adwentu i Wielkiego Postu członkowie AK sprzedają karty świąteczne, przed Bożym Narodzeniem sianko wigilijne, a zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczane są na paczki żywnościowe dla potrzebujących dzieci z parafii. W Wielką Sobotę wystawiony jest w kościele kosz, do którego można składać żywność lub datki pieniężne. Później z tych darów są przygotowywane paczki dla potrzebujących rodzin. Jest to duża pomoc dla mniej zamożnych. W roku 2007 i latach następnych około trzydzieści rodzin otrzymało takie paczki żywnościowe, a nadwyżkę przekazano do świetlicy prowadzonej przez Civitas Christiana. Za zebrane pieniądze zakupiono odzież i obuwie dla dzieci z tych rodzin.

Logo Akcji Katolickej

Logo Akcji Katolickej

Praca Koła Parafialnego jest ukierunkowana na:
1. Liturgię i modlitwę.
2. Formację duchową.
3. Pomoc społeczną.
4. Problematykę organizacyjną.

Ad.1 Uczestnictwo w Mszy Św., jak najczęściej. Systematyczne czytanie i rozważanie treści Pisma Św. Wspólna codzienna modlitwa z rodziną w domu. Uczestnictwo w adoracji
Najświętszego Sakramencie, w modlitwie różańcowej, w rozważaniach Męki Pańskiej prowadzonych na ulicach miasta i w świątyni. Czuwanie przy Grobie Pańskim. Przygotowywanie uroczystej oprawy liturgicznej w niedziele, święta, dni odpustowe, dni rekolekcji św. oraz Święta Patronalnego Akcji Katolickiej.
Ad.2 Uczestnictwo w prelekcjach, odczytach o tematyce religijnej i społecznej. Organizowanie pielgrzymek do Sanktuariów Kultu Matki Bożej i Miłosierdzia Bożego. Udział w rekolekcjach parafialnych, diecezjalnych, diecezjalnych Kongresach Ruchów
i Stowarzyszeń Katolickich oraz w dniach skupienia. Rozważania, medytacje na spotkaniach odbywanych każdego miesiąca, nad wybranymi zagadnieniami wiary (wg Biuletynów AK).
Ad.3 Organizowanie pomocy dla dzieci rodzin potrzebujących w postaci paczek żywnościowych. Dofinansowanie wyjazdu na wakacje dzieci ze scholki parafialnej. Zapewnienie dzieciom z rodzin ubogich bezpłatnego korzystania z miejskiego basenu kąpielowego. Uczestnictwo w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie miasta. Współpraca z Oddziałem Civitas w zakresie organizowania cyklicznych konkursów plastycznych, wystaw wśród dzieci i młodzieży.

Asystenci Kościelni: Ks. Kan. Sławomir Filipski.
Jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych parafialnych Duszpasterzy. Staramy się pomagać potrzebującym modlitwą i uczynkami.

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. kom. 798 903 902

e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

NR KONTA PARAFII:
09 8213 0008 2001 0000 0459 0001

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
od poniedziałku do piątku, od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna wtorek, czwartek i sobota w godz. 7.30 do 9.00
oraz od wtorku do piątku w godz.. 16.30-17.30.,

W poniedziałek i niedzielę nieczynna.

Skrzynka Intencji
Potrzebujesz wsparcia modlitwą? Skorzystaj z internetowej skrzynki intencji.

Archiwum