sbSobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym ?Dei Verbum? stwierdza: ?Księgi Biblijne w sposób pewny, wierny i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo św. utrwalona dla naszego zbawienia. Dlatego też ?każde Pismo przez Boga natchnione użyteczne jest do pouczania, do przekonywania, do napominania, do kształcenia w sprawiedliwości; by człowiek Boży stał się doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony? (2Tm 3,16-17). Ten sam Sobór potwierdza za św. Pawłem, że Słowo Boże jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego (por. Rz 1,16). Ojcowie Kościoła stwierdzają, że ?trzeba więc, aby całe nauczanie kościelne, tak jak sama religia chrześcijańska żywiło się i kierowało Pismem Świętym. Dlatego jak dalej piszą : ? wierni Chrystusowi winni mieć szeroki dostęp do Pisma Świętego?.
Dlatego w numerze 25 tej Konstytucji napisali: ? konieczną przeto jest rzeczą, by wszyscy (?) dzięki wytrwałej lekturze i starannemu studium przylgnęli do Pisma Świętego. Sobór święty usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych (?) , by przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali ?wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa (Flp 3,8)?. W tym też miejscu zacytowali myśl św. Hieronima, który stwierdził, że ?Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa?.
Ojcowie Soborowi zalecają, by ? modlitwa towarzyszyła czytaniu Pisma świętego, by ono było rozmową między Bogiem a człowiekiem. Gdyż ?do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, a Jego słuchamy, gdy czytamy boskie wypowiedzi?.
Kończąc ten dokument Ojcowie napisali w numerze 26 ?Tak więc niech przez czytanie i studium ksiąg świętych ?słowo Boże szerzy się i jest wysławiane? (2 Tes 3,1)?
Odpowiedzią na te słowa jest Grupa Studium Biblijnego, która już kolejny rok działa w naszej parafii. Osoby chcące lepiej poznać Chrystusa spotykają się systematycznie co dwa tygodnie w poniedziałek po wieczornej Mszy świętej i za pomocą metody Lectio Divina (łac. pobożne, duchowe czytanie) poznają Ewangelię. Metoda ta ma 4 kroki:
– Lectio- lektura tekstu Biblijnego, czytanie go
– Meditatio- jego medytacja, rozważanie, rozmyślanie
– Oratio- modlitwa serca, odpowiedź na Słowo Boże
– Contemplatio ? kontemplacja, zastosowanie tego, co Bóg ma konkretnie mi do powiedzenia.

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. kom. 798 903 902

e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

NR KONTA PARAFII:
09 8213 0008 2001 0000 0459 0001

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
od poniedziałku do piątku, od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna wtorek, czwartek i sobota w godz. 7.30 do 9.00
oraz od wtorku do piątku w godz.. 16.30-17.30.,

W poniedziałek i niedzielę nieczynna.

Skrzynka Intencji
Potrzebujesz wsparcia modlitwą? Skorzystaj z internetowej skrzynki intencji.

Archiwum