Na każdą parafię zarówno Kodeks Prawa Kanonicznego, jak i dekret miejscowego biskupa nakłada obowiązek powołania dwóch rad duszpasterskiej oraz gospodarczej. Biskup płocki w dekrecie z dnia 4 października 1989 roku zapisał, iż każdy proboszcz powinien ustanowić w swojej parafii Parafialną Radę Duszpasterską. Zadaniem tejże rady jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej. Wchodzą do niej wikariusze parafialni, katecheci, przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz wierni świeccy odznaczający się wysokim poziomem moralnym, roztropnością i zaangażowaniem apostolskim w parafii . Rada może liczyć od dziesięciu do trzydziestu osób. Członków rady, którzy nie wchodzą do niej z urzędu powołuje proboszcz na podstawie własnego rozeznania i potrzeb parafii. Urzędują oni przez pięć lat i jeśli nie ma przeszkód mogą być powoływani na następne kadencje. Rada jest powołana jako organ doradczy. Pracuje przede wszystkim nad pogłębianiem religijnej świadomości parafian i budzeniu postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, w trosce o wychowanie chrześcijańskie, kult i wymiar społeczny Ewangelii, a także w budzeniu i rozwijaniu inicjatyw apostolskich wśród parafian, wyrażaniu opinii w sprawach parafii oraz wysuwaniu propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii. Spotkania rady powinny odbywać się dwa razy w roku, a z każdego posiedzenia należy sporządzić protokół. Księga tych protokołów jest przechowywana w parafii. Członkami rady są: księża Sławomir Filipski, Przemysław Krysztofiak, Krzysztof Stawicki, katecheci Agnieszka Boniakowska, Agnieszka Gozdalska, Elżbieta Nałęcz, Aniela Pietrzak, Łukasz Gąsiorowski, Paweł Skowroński, organista Marek Bączek, szafarz Jerzy Sprusiński oraz Józef Michalski, Irena Kobylińska, Małgorzata Porowska, Jolanta Przybysz, Danuta Ceranowska.

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. kom. 798 903 902

e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

NR KONTA PARAFII:
09 8213 0008 2001 0000 0459 0001

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
od poniedziałku do piątku, od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna wtorek, czwartek i sobota w godz. 7.30 do 9.00
oraz od wtorku do piątku w godz.. 16.30-17.30.,

W poniedziałek i niedzielę nieczynna.

Skrzynka Intencji
Potrzebujesz wsparcia modlitwą? Skorzystaj z internetowej skrzynki intencji.

Archiwum