Na każdą parafię zarówno Kodeks Prawa Kanonicznego, jak i dekret miejscowego biskupa nakłada obowiązek powołania dwóch rad duszpasterskiej oraz gospodarczej. Biskup płocki w dekrecie z dnia 4 października 1989 roku zapisał, iż każdy proboszcz powinien ustanowić w swojej parafii Parafialną Radę Duszpasterską. Zadaniem tejże rady jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej. Wchodzą do niej wikariusze parafialni, katecheci, przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz wierni świeccy odznaczający się wysokim poziomem moralnym, roztropnością i zaangażowaniem apostolskim w parafii . Rada może liczyć od dziesięciu do trzydziestu osób. Członków rady, którzy nie wchodzą do niej z urzędu powołuje proboszcz na podstawie własnego rozeznania i potrzeb parafii. Urzędują oni przez pięć lat i jeśli nie ma przeszkód mogą być powoływani na następne kadencje. Rada jest powołana jako organ doradczy. Pracuje przede wszystkim nad pogłębianiem religijnej świadomości parafian i budzeniu postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, w trosce o wychowanie chrześcijańskie, kult i wymiar społeczny Ewangelii, a także w budzeniu i rozwijaniu inicjatyw apostolskich wśród parafian, wyrażaniu opinii w sprawach parafii oraz wysuwaniu propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii. Spotkania rady powinny odbywać się dwa razy w roku, a z każdego posiedzenia należy sporządzić protokół. Księga tych protokołów jest przechowywana w parafii. Członkami rady są: księża Eugeniusz Graczyk, Michał Łuczka, Piotr Orliński, katecheci Agnieszka Boniakowska, Agnieszka Gozdalska, Łukasz Gąsiorowski, Józef Michalski, Hanna Skotnicka, organista Marek Bączek, szafarze Jerzy Sprusiński i Robert Adamiak oraz Beata Jabłonowska.

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. 23 673 85 52
e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

NR KONTA PARAFII:
09 8213 0008 2001 0000 0459 0001

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
od poniedziałku do piątku, od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 16.30, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna wt.- pt.
g. 7.30-9.00 i g. 16.30-17.35.,
w sobotę g. 7.30-9.00.
W poniedziałek i niedzielę nieczynna.

Skrzynka Intencji
Potrzebujesz wsparcia modlitwą? Skorzystaj z internetowej skrzynki intencji.

Archiwum