Logo

Logo

Zadania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich:

 • kształtowanie katolickich postaw i zachowań wobec małżeństwa i rodziny oraz innych instytucji życia społecznego, politycznego i gospodarczego,
 • działanie na rzecz ochrony życia i zdrowia,
 • działalność krajoznawcza, organizacja wypoczynku oraz praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,
 • działalność charytatywna oraz pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz w programach gospodarczych, społecznych i kulturalno – wychowawczych,
 • zabieganie o powszechną akceptację społeczną Karty Praw Rodziny przedłożonej przez Stolicę Apostolską oraz dążenie do jej pełnego respektowania przez wszystkie instytucje społeczne i polityczne,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • podejmowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalność w zakresie pomocy społecznej, edukacji, oświaty, kultury fizycznej i sportu,
 • upowszechnianie kultury, sztuki i podtrzymywanie tradycji narodowej,
 • inicjowanie i czynne wspieranie wszelkich form aktywności społecznej,
 • promocja i organizacja wolontariatu do realizacji celów statutowych.

W Parafii św. Piotra Ap. w Ciechanowie:

Koło parafialne wspiera rodziny w trudnej sytuacji, organizuje dla dzieci spotkania np. z okazji Dnia Dziecka. W 2011 r. razem z Diakonią Miłosierdzia Świetlicą „U Piotra” oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną zorganizowało imprezę w przykościelnym ogrodzie ph. „Mamo, Tato pobaw się ze mną” Całość prowadziła Sylwia Lewandowska z zespołu „Exclusive Band”. Dzieci spędziły ten czas na zabawie, konkursach i wspólnym grillowaniu. Natomiast rodzice mogli zbadać ciśnienie, poziom cukru i cholesterolu oraz tlenku węgla w wydychanym powietrzu. W roku następnym zaproszono rzecznika prasowego Powiatowej Komendy Policji, by przedstawił dzieciom, jak obronić się przed różnego rodzaju zagrożeniami, które mogą je spotkać. Do tego stowarzyszenia należy około 20 osób.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w diecezji płockiej:

Prezes: inż. Kazimierz URBAŃSKI
Asystent kościelny: ks. dr Jarosław KAMIŃSKI
ul. Tumska 3
09-402 Płock
tel.: (0-24) 264-35-44 (centrex 126)

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. kom. 798 903 902

e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

NR KONTA PARAFII:
09 8213 0008 2001 0000 0459 0001

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
od poniedziałku do piątku, od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna wtorek, czwartek i sobota w godz. 7.30 do 9.00
oraz od wtorku do piątku w godz.. 16.30-17.30.,

W poniedziałek i niedzielę nieczynna.

Skrzynka Intencji
Potrzebujesz wsparcia modlitwą? Skorzystaj z internetowej skrzynki intencji.

Archiwum