Podajemy niezbędne informacje dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

1. Uroczystość bierzmowania w naszej parafii odbędzie się w środę, 15 marca o godz. 18:00. Będzie jej przewodniczył Ks. Biskup Mirosław Milewski. 

 2. W sobotę, 25 lutego, w salce parafialnej, odbędą się rozmowy przed bierzmowaniem. Obecność na nich jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów. Przychodzimy według następującego harmonogramu:

 

  • Nazwiska B-G, godz. 9:00
  • Nazwiska J-M, godz. 10:00
  • Nazwiska N-O, godz. 11:00
  • Nazwiska P-R godz. 14:00
  • Nazwiska S-T, godz. 15:00
  • Nazwiska U-W godz. 16:00

3. Co trzeba przynieść na spotkanie:

świadectwo chrztu świętego (dotyczy tylko osób, które nie zostały ochrzczone i nie przyjmowały pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii i które jeszcze wcześniej tego świadectwa nie dostarczyły);

oficjalne podanie adresowane do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego z prośbą o udzielenie bierzmowania. Podanie musi być napisane starannie, wyjustowane i wydrukowane, niezłożone). W podaniu należy napisać dlaczego kandydat chce przyjąć sakrament, jak się do tego momentu przygotował, informację jakie imię wybiera i dlaczego, oraz imię i nazwisko świadka;

opinię katechety (zawierającą ocenę na pierwszy semestr roku szkolnego, jak również kilka słów o kandydacie);

przewodnik kandydata.

4. W ramach spotkania odbędzie się rozmowa na temat motywacji i sensu sakramentu bierzmowania. Konieczna jest tutaj znajomość darów Ducha Świętego i siedmiu sakramentów świętych.

  • Ponadto osoby, które miały przesłać e-mailem zadanie dodatkowe, a tego nie uczyniły, będą miały w ramach spotkania rozmowę dotyczącą tego zadania.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniu będzie traktowana jako rezygnacja z przyjęcia sakramentu bierzmowania. Ewentualne nieobecności (z powodu planowanych wyjazdów na ferie) należy zgłosić na adres e-mailowy krzysztofstawicki88@gmail.com lub osobiście u ks. Krzysztofa maksymalnie do 12 lutego (pierwsza niedziela ferii). Ustalimy wtedy inny termin rozmowy. W ewentualnych sprawach losowych (choroba) należy się skontaktować oczywiście później.

5. Przed rozmową należy:

– obrać patrona:

* życiorysy świętych, których imię możemy wybrać są w przewodniku kandydata, ale można też wybrać imię dowolnego świętego/błogosławionego

* można pozostać przy imieniu chrzcielnym, o ile jest to imię świętego/błogosławionego

– wybrać świadka:

Świadkiem powinna być osoba głębokiej wiary, odbywająca praktyki religijne, która sama przyjęła już sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie, Komunię Świętą). Nie może być świadkiem osoba, która nie może dzisiaj przystępować do sakramentu pokuty i Komunii Świętej (wszyscy świadkowie, tak jak kandydaci do bierzmowania przystępują do Komunii na uroczystości). Zaleca się, by świadkami byli chrzestni, ewentualnie dorosłe rodzeństwo, a więc osoby, które uczestniczyły w przekazywaniu wiary i wychowaniu religijnym kandydatów. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 893 § 1 i 2, świadkami bierzmowania nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.  Stanowczo odradza się też, by świadkami zostawali rówieśnicy, którzy sami niewiele wcześniej przystąpili do bierzmowania.

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. kom. 798 903 902

e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

NR KONTA PARAFII:
09 8213 0008 2001 0000 0459 0001

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
od poniedziałku do piątku, od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna wtorek, czwartek i sobota w godz. 7.30 do 9.00
oraz od wtorku do piątku w godz.. 16.30-17.30.,

W poniedziałek i niedzielę nieczynna.