Co łączy islam i chrześcijaństwo? Na jakiej płaszczyźnie możemy prowadzić dialog z wyznawcami proroka Mahometa? Tego typu pytania będą rozważane w niedzielę 26 stycznia, ponieważ tego dnia będzie obchodzony XIV Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce. Ta inicjatywa ? co warto zaznaczyć ? powstała za sprawą polskiego episkopatu i jest swego rodzaju ewenementem na skalę międzynarodową.

Świętą księgą islamu jest Koran, który według muzułmanów jest słowem Boga przekazanym ostatniemu prorokowi Allaha, Mahometowi. Czytając tę księgę chrześcijanin może być zaskoczony, że muzułmanie także wyznają Jezusa, a jeden z rozdziałów Koranów nosi imię Jego matki, Maryji. Rodzi się pytanie, czy jednak jest ten Chrystus, którego my wyznajemy? Osoba Jezusa nas łączy czy dzieli?

Muzułmanie darzą Jezusa dużym szacunkiem, jako poprzednika Pieczęci Proroków ? Mahometa. W Świętej Księdze Islamu zostaje on zakwalifikowany do grona sześciu największych proroków ? obok Adama, Noego, Abrahama, Mojżesza oraz Muhammada ? spośród 124 000 posłańców Boga. Wyszczególnienie Jezusa jest ukazane przez opisanie jego działalności cudotwórczej, którą nie może się pochwalić nawet Mahomet. Islam jednak podkreśla, że wszystkie one zostały dokonane za sprawą mocy Allaha a nie samego Jezusa. Jednym z takich cudów jest pocieszenie płaczącej Marii (Maryji) zaraz po urodzeniu: ?Wtedy będące u jej stóp dziecko zawołało do niej: <>? [XIX, a. 24]. W czasie dzieciństwa i późniejszego życia Jezus dokonał wielu cudów, jednak opis większości z nich ma swoje pochodzenie z apokryfów (nieuznanych przez Kościół) tekstów, które były popularne w Arabii.

Szacunek do Jezusa zostaje uwydatniony poprzez liczne tytuły godnościowe, który zostaje On obdarzony. Dwa z nich wydają się mieć zabarwienie chrześcijańskie: ?Słowo Boga? oraz ?Mesjasz?. Obydwa jednak są inaczej rozumiane niż w chrześcijaństwie. Pierwsze podkreśla cudowne poczęcie Jezusa bez udziały mężczyzny, drugie zaś jest używane jako imię własne lub tytuł honorowy, bez charaktery mesjańskiego.

Podstawową różnicą w obrazie koranicznego Jezusa a chrystologii chrześcijańskiej jest nieuznanie przez islam boskości Jezusa. Muzułmanie uważają, że jest to największe bluźnierstwo, przydawanie Bogu towarzyszy. Ciekawe, że według Koranu Trójca Święta, którą wyznają chrześcijanie to trzy oddzielne bóstwa: Bóg Ojciec, Jezus Syn oraz Matka Maryja ? Bogini. Islam traktuję chrześcijan jako politeistów, co jest wielkim nieporozumieniem. W związku z tym Jezus nigdy nie będzie nazwany Synem Bożym, ale tylko Synem Marii, podkreślając w ten sposób brak udziału ziemskiego ojca. Jezus Koranu to tylko człowiek, prorok Allaha i związku z tym ? jak podkreśla teologia islamska ? muzułmanin.

Skoro Jezus nie był Bogiem, to nie mógł odkupić człowieka. Islam po pierwsze nie uznaje rzeczywistości grzechu pierworodnego, więc nie ma od czego odkupić człowieka. Po drugie Koran podaje, że Jezus nie umarł na krzyży. Allah nie pozwolił, by jego prorok poniósł tak haniebną śmierć. Żydom się tylko wydawało, że go ukrzyżowali, a Bóg zabrał Jezusa do siebie. Kwestie tego kto zginął na krzyżu wyjaśnia tradycja muzułmańska. Jedna grupa teologów opowiada się za tym, że to była zbiorowa halucynacja, która dotknęła Żydów. Druga zaś, że zginął ktoś podobny do Jezusa i wymienia się na przykład Judasza czy Szymona Cyrenejczyka. Koran jednak milczy, co do tego, czy w ogóle ktoś umarł na krzyży i jeśli tak, to kto.

Jezus odegra swoją rolę przy końcu świata. Jednak ten temat jest rozwijany przez tradycję muzułmańską, która mówi o ponownym przyjściu Jezusa. Według niej ma on założyć rodzinę i gminę muzułmańska, zniszczyć krzyż i chrześcijaństwo, a następnie towarzyszyć jako obserwator Bogu w sądzie ostatecznym.

Koran opisuje nie tylko Jezusa, ale także życie Maryi i jej rodziców, Jana Chrzciciela oraz wymienia wszystkich proroków Starego Testamentu. Można zauważyć, że święta księga islamu ma korzenie biblijne. Jednak różnice w opisie niektórych wydarzeń tych postaci są dosyć wyraźne. Ponadto dzielą nas także kwestie teologiczne ? rozumienie posłannictwa Jezusa, grzechu, Trójcy Świętej i samego Boga. Chrystus Koranu to nie ta sama osoba, co Jezus wyznawany przez chrześcijan.

Warto się przyjrzeć temu w co wierzą muzułmanie, ponieważ islam dużymi krokami wchodzi w cywilizację europejską. W niektórych krajach zapuścił już swoje korzenie i pokazuje (a może nawet narzuca) swój obraz Jezusa. Muzułmanie sami wielokrotnie szczycą się tym, że też wierzą w Jezusa, ale czy islam jednak przyjmując posłannictwo Mahometa, nie odrzuca misji Chrystusa? Czy negując jego bóstwo ? jak robi to islam ? właśnie czegoś się nie traci?

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. kom. 798 903 902

e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

NR KONTA PARAFII:
09 8213 0008 2001 0000 0459 0001

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
od poniedziałku do piątku, od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna wtorek, czwartek i sobota w godz. 7.30 do 9.00
oraz od wtorku do piątku w godz.. 16.30-17.30.,

W poniedziałek i niedzielę nieczynna.