Organista

Organista - Marek Bączek

Organista – Marek Bączek

Marek Bączek – urodził się 11.02.1972 roku w Przasnyszu. W roku 1992 ukończył Technikum Mechaniczne w Przasnyszu a w roku 1999 Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku, uzyskując dyplom magistra pedagogiki kulturalno-oświatowej. Jest również absolwentem Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Płocku, gdzie w roku 1999 ukończył kurs podstawowy a w roku 2002 kurs II stopnia. Od lipca 1999 roku pełni funkcję organisty w parafii p.w. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie. Jest dyrygentem chóru parafialnego, inicjatorem i organizatorem Cyklu Koncertów Organowych, odbywających się corocznie w październiku w kościele parafialnym. Prowadzi także kancelarię parafialną.
Fotografuje, opisuje oraz remontuje organy kościelne.

 

 

Nadzwyczajny Szafarz Komunii Św.

Jerzy Sprusiński

 

Jerzy Sprusiński

 

 

 

 

 

 

Katecheci

foto www 160.1

Agnieszka Gozdalska

 

Agnieszka Gozdalska
Ukończyła ATK w Warszawie, 2-letnie studia podyplomowe z logopedii.
Uczy w SP nr 5 w Ciechanowie. Nauczyciel dyplomowany. Prowadzi Koło Misyjne Dzieci.

 

 

 

 

Agnieszka Boniakowska

Agnieszka Boniakowska

 

Agnieszka Boniakowska, absolwentka teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest szczęśliwą mężatką i matką dwójki dzieci.
Energiczna, otwarta, nastawiona optymistycznie do świata. Podczas wakacji przeważnie wyjeżdża z dziećmi na kolonie jako wychowawca. Lubi młodzież i dzieci. Katechizuje w I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie.

 

 

 

Łukasz Gąsiorowski

Łukasz Gąsiorowski

Łukasz Gąsiorowski, absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym uzyskał tytuł magistra teologii. Współpracuje z Katolickim Radiem Ciechanów. Fascynuje go historia i życie polityczne. Jego największymi autorytetami są: Władysław Bartoszewski oraz Jan Rokita. Katecheta w LO im. Z Krasińskiego w Ciechanowie.

Jest opiekunem kręgu biblijnego w I LO. Jest to nieformalna grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego, spotykająca się raz na dwa tygodnie po to by poznawać Pismo Święte. Celem tych spotkań jest przede wszystkim spojrzenie na nie w sposób całościowy: poznanie uwarunkowań historycznych w jakich powstawały, dotarcie do ich autorów oraz adresatów. Grupa ta stara się odpowiedzieć na pytanie: co ich autor chciał przekazać i dalej co sam Bóg chce przekazać przez swoje Słowo.

Elżbieta Nałęcz

Paweł Skowroński

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. kom. 798 903 902

e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

NR KONTA PARAFII:
09 8213 0008 2001 0000 0459 0001

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
od poniedziałku do piątku, od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna wtorek, czwartek i sobota w godz. 7.30 do 9.00
oraz od wtorku do piątku w godz.. 16.30-17.30.,

W poniedziałek i niedzielę nieczynna.

Skrzynka Intencji
Potrzebujesz wsparcia modlitwą? Skorzystaj z internetowej skrzynki intencji.

Archiwum