Parafialna Rada Gospodarcza ma świadczyć pomoc w administrowaniu parafialnym majątkiem kościelnym (KPK kan. 537, 1280) powinna składać się z co najmniej trzech osób, nie mogą to być jednak krewni i powinowaci proboszcza, a powinni to być parafianie cieszący się dobrą opinią i powszechnym zaufaniem. Podobnie, jak członków rady duszpasterskiej ich kadencja trwa pięć lat i mogą być wybierani na kolejne kadencje. Przed powołaniem składają przysięgę podobnie, jak członkowie wcześniej wspomnianej rady. Także, jak w przypadku rady duszpasterskiej ich działalność kończy się wraz z odejściem proboszcza. Do ich kompetencji należą wyłącznie sprawy majątkowe i finansowe parafii. Do ich zadań należy czuwanie nad całością inwentarza kościelnego i beneficjalnego, zwłaszcza przy zmianie na stanowisku proboszcza, służą proboszczowi pomocą przy wykonywaniu podjętych zadań, jak budowa nowych, czy remont starych obiektów sakralnych, wyszukiwanie, zakup i przewóz potrzebnych materiałów budowlanych, sprawowanie nadzoru przy robotach, pomoc w zdobywaniu i pozyskiwaniu środków finansowych, pomoc w znalezieniu potrzebnych fachowców, w prowadzeniu gospodarstwa, wydzierżawianie gruntów. Ponadto informuje parafian o potrzebach i zamierzeniach inwestycyjnych, a proboszcza o społecznym odbiorze tych zamierzeń. Szczególnie powinna troszczyć się o majątek parafialny w razie śmierci proboszcza, gdy brak w parafii formalnego zastępcy, podobnie ma postępować w przypadkach losowych w czasie pożaru, kradzieży . W radzie gospodarczej zasiadają: Bernard Grzankowski, Krzysztof Tryc, Krzysztof Rogalski, Piotr Ozdarski, Jerzy Jarczewski, Krzysztof Niesiobędzki, Bogusław Kurowski, Lech Szwejkowski.

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. kom. 798 903 902

e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

NR KONTA PARAFII:
09 8213 0008 2001 0000 0459 0001

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
od poniedziałku do piątku, od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna wtorek, czwartek i sobota w godz. 7.30 do 9.00
oraz od wtorku do piątku w godz.. 16.30-17.30.,

W poniedziałek i niedzielę nieczynna.

Skrzynka Intencji
Potrzebujesz wsparcia modlitwą? Skorzystaj z internetowej skrzynki intencji.

Archiwum