Organista

Organista - Marek Bączek

Organista – Marek Bączek

Marek Bączek – urodził się 11.02.1972 roku w Przasnyszu. W roku 1992 ukończył Technikum Mechaniczne w Przasnyszu a w roku 1999 Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku, uzyskując dyplom magistra pedagogiki kulturalno-oświatowej. Jest również absolwentem Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Płocku, gdzie w roku 1999 ukończył kurs podstawowy a w roku 2002 kurs II stopnia. Od lipca 1999 roku pełni funkcję organisty w parafii p.w. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie. Jest dyrygentem chóru parafialnego, inicjatorem i organizatorem Cyklu Koncertów Organowych, odbywających się corocznie w październiku w kościele parafialnym. Prowadzi także kancelarię parafialną.
Fotografuje, opisuje oraz remontuje organy kościelne.

 

 

Nadzwyczajny Szafarz Komunii Św.

Jerzy Sprusiński

 

Jerzy Sprusiński

 

 

 

 

 

 

Kościelny

Adam Ryszard Ogonowski

Katecheci

foto www 160.1

Agnieszka Gozdalska

 

Agnieszka Gozdalska
Ukończyła ATK w Warszawie, 2-letnie studia podyplomowe z logopedii.
Uczy w SP nr 5 w Ciechanowie. Nauczyciel dyplomowany. Prowadzi Koło Misyjne Dzieci.

 

 

 

 

Agnieszka Boniakowska

Agnieszka Boniakowska

 

Agnieszka Boniakowska, absolwentka teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest szczęśliwą mężatką i matką dwójki dzieci.
Energiczna, otwarta, nastawiona optymistycznie do świata. Podczas wakacji przeważnie wyjeżdża z dziećmi na kolonie jako wychowawca. Lubi młodzież i dzieci. Katechizuje w I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie.

 

 

 

Łukasz Gąsiorowski

Łukasz Gąsiorowski

Łukasz Gąsiorowski, absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym uzyskał tytuł magistra teologii. Współpracuje z Katolickim Radiem Ciechanów. Fascynuje go historia i życie polityczne. Jego największymi autorytetami są: Władysław Bartoszewski oraz Jan Rokita. Katecheta w LO im. Z Krasińskiego w Ciechanowie.

Jest opiekunem kręgu biblijnego w I LO. Jest to nieformalna grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego, spotykająca się raz na dwa tygodnie po to by poznawać Pismo Święte. Celem tych spotkań jest przede wszystkim spojrzenie na nie w sposób całościowy: poznanie uwarunkowań historycznych w jakich powstawały, dotarcie do ich autorów oraz adresatów. Grupa ta stara się odpowiedzieć na pytanie: co ich autor chciał przekazać i dalej co sam Bóg chce przekazać przez swoje Słowo.

foto www 189.1

Józef Michalski

 

Józef Michalski, pochodzi z Wielkopolski. Żona -Alicja; dzieci: Łukasz, Piotr, Paweł, Tomasz i Ewa. Nauczyciel mianowany , pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej i Społecznym Gimnazjum STO w Ciechanowie. Lubi dzieci, podróże i górskie wycieczki.

 

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. 23 673 85 52
e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

NR KONTA PARAFII:
09 8213 0008 2001 0000 0459 0001

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
każdy czwartek od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 16.30, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna wt.- pt.
g. 7.30-9.00 i g. 16.30-17.35.,
w sobotę g. 7.30-9.00.
W poniedziałek i niedzielę nieczynna.

Skrzynka Intencji
Potrzebujesz wsparcia modlitwą? Skorzystaj z internetowej skrzynki intencji.

Archiwum