Słowo na niedzielę 21 stycznia 2018 roku- III Niedziela Zwykła

(Jon 3,1-5.10; Ps 25(24) 4-9; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20)

Bóg jest miłosierny. Okazuje swoje miłosierdzie, gdy człowiek się nawróci i zejdzie ze złej drogi. Powołuje ludzi, by głosili Jego naukę. Chrystus wzywa ludzi do nawrócenia i uwierzenia w Ewangelię. Powołuje uczniów, by głosili Jego naukę-Dobrą Nowinę o Zbawieniu.

Rozdział trzeci zawiera powtórzenie sceny powołania Jonasza na proroka, który ma głosić Boże słowo mieszkańcom Niniwy. Było to potężne miasto w starożytnej Mezopotamii (obecnie terytorium Iraku). W VII w przed Chrystusem była stolicą Asyrii- jednego z najgroźniejszych wrogów Izraela. Doświadczenie Bożego miłosierdzia przez samego Jonasza sprawiło, że przekonał się, iż Bóg nie rezygnuje ze swoich planów wobec człowieka. Nie przeszkodzi Mu nawet brak chęci ze strony człowieka. Tym razem Jonasz posłusznie wypełnia polecenie Boga: wychodzi na ulicę Niniwy i ogłasza, że za 40 dni Bóg zniszczy (zburzy)to miasto. Ledwie prorok zaczął głosić Boże słowo, mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, uznali swój grzech, zaczęli pościć i błagać Boga o miłosierdzie. Sam król Niniwy również ukorzył się przed Bogiem i wzywał wszystkich mieszkańców do postu, modlitwy, porzucenia złej drogi życia i zaniechania stosowania przemocy. Bóg widząc zmianę życia mieszkańców Niniwy, okazuje im swoje miłosierdzie i nie sprowadza na miasto nieszczęścia, które zapowiadał przez Jonasza.
Jak ja reaguję za usłyszane słowo Boże? Czy się pod jego wpływem nawracam? Czy ono zmienia moje życie?

Psalm 25 jest lamentacją- prośbą o ocalenie od prześladowań i zasadzek wrogów. Ta lamentacja jest wzmocniona wyznaniem zaufania psalmisty do Boga. Autor opiera swoją ufność na kilku Bożych przymiotach przejawiających się w stosunkach z ludźmi: Bóg jest „dobry” i „prawy”, pełen „litości” i „miłości”. Są to przymioty odwieczne. Bóg nie okazuje tylko chwilowego zainteresowania człowiekiem słabym, ale Jego wierność należy do Bożej natury. Centralnym przesłaniem jest ukazanie dróg Pana, na których realizuje się upragnione wyzwolenie. Drogą Pana, który jest miłosiernym Zbawicielem- jest prawda. Pan dobry i prawy kroczy drogami łaski i wierności, na które wprowadza ludzi pokornych. Łaska i wierność są charakterystycznymi przymiotami Boga, które zazwyczaj występują w psalmach razem. On wskazuje właściwe drogi tym, którzy się Go boją. Na tych drogach wyzwala ich i ubogaca łaską. Drogi i ścieżki użyte przez psalmistę oznaczają zasadę postępowania zgodną z wolą Bożą. Droga Pana jest też wynikiem Jego „wiernej miłości”. Miłość skłoniła Boga do objawienia ludziom drogi, wskazania im sposobu postępowania. Bóg Izraela dokonał wyboru ludu jako narzędzia ogłoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom.
Czy postępuję zgodnie z wolą Bożą? Odmawiając „Ojcze nasz” mówię Bogu- „bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”.

Święty Paweł pisząc list do Koryntian wskazuje na to, że chrześcijanin żyje w czasach eschatologicznych, to znaczy w perspektywie powtórnego przyjścia Chrystusa i końca obecnego świata. W tej perspektywie wszystkie ludzkie wartości, dążenia i wysiłki oraz radości i cierpienia mają charakter przemijający. Dotyczy to również małżeństwa. Chrześcijanina obowiązuje postawa czujności na spotkanie z Chrystusem. W tym celu należy odrywać się od tego, co ziemskie a kierować swój wzrok i wysiłek na to, co niebieskie. Powinnością każdego człowieka jest żyć zgodnie z tym, co odczytuje on jako swoje powołanie. Decyzja związana z wyborem drogi życia nie może być pochopna, nieprzemyślana lub uzależniona od nacisków ze strony innych osób. Paweł nie pomniejsza w tym liście roli małżeństwa, a jedynie wskazuje, że życie w stanie wolnym bardziej otwiera na Boga niż na drugiego człowieka. Każdy ma jednak kłaść nacisk na to, aby niezależnie od tego, w jakim stanie żyje, na pierwszym miejscu postawił Boga i troskę o zbawienia własne, a dopiero potem zajął się innymi sprawami ziemskimi.
Czy postawiłem Boga na pierwszym miejscu w moim życiu?

Ewangelista Marek rozpoczyna opowiadanie o działalności Pana Jezusa od Galilei. W dwóch krótkich zdaniach „Czas się wypełnił” i „bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – Marek streszcza istotę nauki Chrystusa. Zapewnia On, że czasy oczekiwania na zbawienie już się skończyły i nadeszła chwila, w której Bóg urzeczywistnia swoje obietnice. W osobie Jezusa Bóg przychodzi do ludzi i chce królować w ludzkich sercach. Aby to było możliwe, człowiek musi przestać grzeszyć, zwrócić się na nowo ku Bogu i pozwolić Mu królować w swoich myślach, pragnieniach i woli. Podstawą takiego nawrócenia jest uwierzenie wszystkiemu, co głosi Jezus, ponieważ Jego nauka zawiera pełnię objawienia o tym, kim jest Bóg i jakie jest Jego królestwo. Wewnętrzne nawrócenie się, czyli całkowita zmiana duchowego nastawienia odwracającego człowieka od zła, a kierująca do Boga, wprowadza do królestwa niebieskiego. Jezus już na początku swojej działalności wzywa czterech rybaków, aby stali się Jego uczniami. Mają odtąd stać się rybakami ludzi, co oznacza, że tak jak Jezus oddadzą się Bogu i Jego królestwu. Ewangelista opisuje powołanie Szymona Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. Zaznaczył, że odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa natychmiast. Zostawili dom i swoje dotychczasowe zajęcia i przyjęli styl życia Jezusa. Powołanie dokonało się nad wodami Jeziora Galilejskiego. W Biblii woda często symbolizuje potęgę zła i siły ciemności. Wyławianie ludzi z wody oznaczało wyłączenie ich ze środowiska zła i przeniesienie w środowisko dobra, ratowanie od złego i od potępienia, a także ratowanie od śmierci i przeniesienie do życia.
Czy Jezus króluje w moim sercu i życiu?

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. 23 673 85 52
e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
każdy czwartek od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 16.30, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna pon.- sob.
godz.: 7.30-9.00 i 16.30-17.45.

Kalendarz
Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« Gru    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Skrzynka Intencji
Potrzebujesz wsparcia modlitwą? Skorzystaj z internetowej skrzynki intencji.

Archiwum