Mówimy często ?Pan Jezus?, ale czy się zastanawialiśmy, co znaczy ten tytuł? Czy nie traktujemy go jako zwykłego zwrotu grzecznościowego na wzór ? ?Pan Kowalski? czy ?Pan Nowak?. Określeni Jezusa jako Pana nie wzięło się znikąd, ale ma swoje specyficzne pochodzenie oraz ważne znaczenie teologiczne.
W Starym Testamencie Bóg podaje swoje imię Mojżeszowi, który chciał je poznać, ponieważ bogowie pogańscy mieli swoje imiona. W Wyj 3, 14 Stwórca przedstawia się jako ?JESTEM, KTÓRY JESTEM?. Całe to wyrażanie jest zapisywane w formie tzw. tetragramu, czyli połączenia czterech spółgłosek: J + H + W + H (????). Z czasem dodano do niego samogłoski, których alfabet hebrajski jest pozbawiony, w formie odpowiednich kropek i kresek pisanych pod literą. Samogłoski zaś zaczerpnięto ze słowa Adonaj. Żydzi uznali jednak, że imię Boga jest najświętsze i z tej racji niewypowiadane. Wyznawcy judaizmu do dziś unikają głośnego wypowiadania imienia Jahwe, w związku tym w czasie liturgii tam, gdzie pojawia się to imię zastępuję je słowem Adonaj, które znaczy to samo co ?Pan?. Septuginta w miejsce Jahwe używa zaś greckiego tłumaczenia powyższego imienia Bożego ? Kyrios.
Tytuł ?Pan? występuję 350 razy w Nowym Testamencie. W liście św. Pawła do Koryntian pojawia się aramejska modlitwa Marana Tha, tzn. przyjdź Panie (1 Kor 16, 22). Widać, że pierwsze wspólnoty nie wahały się w ten sposób określać Jezusa, uważają Go za Boga, który ma nadejść w dniach ostatecznych. Modlitwa ta nawiązuje do oczekiwania na ?dzień Pański? zapowiadanego przez proroków Starego Testamentu. Treść tej modlitwy odnajdujemy również w Didache (10, 6), starochrześcijańskim piśmie opisującym liturgię pierwszych chrześcijan. W Apokalipsie z kolei już wyraźniej pojawia się odniesienie tytułu ?Pan? do Jezusa (Ap 22, 20).
Tego typu przykładów można mnożyć, ale warto tylko wymienić następujące fragmenty: Rz 10, 9; Flp 2, 6-11; 1 Kor 12, 3. W każdym razie konkluzja jaka się nasuwa jest następująca: od początku chrześcijanie byli świadomi boskiej natury Jezusa, w związku tym używali w odniesieniu do Niego najbliższego im określenia, jakim jest ?Pan?. Tytuł ten ewidentnie wskazuje, że Chrystus jest Bogiem.

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. kom. 798 903 902

e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

NR KONTA PARAFII:
09 8213 0008 2001 0000 0459 0001

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
od poniedziałku do piątku, od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna wtorek, czwartek i sobota w godz. 7.30 do 9.00
oraz od wtorku do piątku w godz.. 16.30-17.30.,

W poniedziałek i niedzielę nieczynna.