Z teologii

(Jr 20, 10-13; Ps 69 (68), 8-10. 14. 17 i 33. 34-35; Rz 5, 12-15; Mt 10, 26-33)
Bóg jest sprawiedliwy, zna ludzkie serca i sumienia. Wyzwala od udręki tych, którzy są Mu oddani. Bóg jest wielki, wybawia człowieka z nieszczęść. Tylko Jemu należy się chwała i cześć. Jezus wchodzi w grzeszne życie człowieka i przenika go swoją łaską przebaczenia i pojednania. Uczniowie mają dawać świadectwo o Jezusie. Kto się przyznaje do Jezusa, do tego przyzna się On przed Ojcem. Jesteśmy ważni dla Boga.

Losy proroka Jeremiasza są dramatyczne. Jego przepowiadanie spotyka się z odrzuceniem ze strony ludu i stróżów porządku w świątyni. Kapłan Paszchur (imię pochodzenia egipskiego- znaczy syn boga Chorusa) kazał ubiczować Jeremiasza i zakuć w dyby. Jeremiasz cierpi nie tylko ból fizyczny, ale ma też wewnętrzne rozterki. Toczy wewnętrzna walkę z Bogiem. Wyrzuca Bogu w modlitwie, że namawiał go do podjęcia tak trudnej misji prorockiej natrafiającej na tyle przeszkód. Jeremiasz spogląda w głąb swojej duszy. Zlecone mu słowo Boże pali go jak żar ognia i nie można go stłumić; musi być wygłoszone bez względu na skutki, jakie może spowodować. Wszelkie próby walki z tym wewnętrznym żarem są bezskuteczne. Dlatego Jeremiasz przestaje z tym walczyć, tak samo jak z ludźmi dokoła, a wyznaje wiarę w Boga, który zna do głębi jego sumienie. Czytaj dalej

W związku z pierwszym Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego, proponujemy codzienne czytanie fragmentów Listu św. Pawła do Galatów.
Poniższa tabela przedstawia teksty do osobistej lektury, refleksji i kontemplacji modlitewnej w ciągu roku. Gorąco zaleca się codzienne odmawianie wskazanego Psalmu i rozważanie tekstu z Listu do Galatów w świetle słów tego Psalmu. Można ubogacić rozważanie otrzymanego tekstu z Listu do Galatów poprzez czytanie innych tekstów paralelnych, zwłaszcza z Dziejów Apostolskich (dzieje i podróże misyjne Apostoła Narodów), Ewangelii oraz Listów św. Pawła.

Ga 1,1-5
Psalm 40
Ga 1,6-7
Psalm106
Ga 1,7-9
Psalm 1
Ga 1,10-14
Psalm 5
Ga 1,15-18
Psalm 2
Ga 1,19-24
Psalm 3
Ga 2,1-5
Psalm 4
Ga 2,6-10
Psalm 13
Ga 2,11-14
Psalm 15
Ga 2,15-1
Psalm 16
Ga 2,18-21
Psalm 33
Ga 3,1-5
Psalm 31
Ga 3,6-9
Psalm100
Ga 3,10-14
Psalm 22
Ga 3,15-18
Psalm106
Ga 3,19-22
Psalm 25
Ga 3,23-26
Psalm119
Ga 3,27-29
Psalm 27
Ga 4,1-5
Psalm 37
Ga 4,6-7
Psalm 42-43
Ga 4,8-11
Psalm 49
Ga 4,12-16
Psalm 57
Ga 4,17-20
Psalm 63
Ga 4,21-26
Psalm 68
Ga 4,27-31
Psalm 65
Ga 5,1-2
Psalm118
Ga 5,3-6
Psalm 72
Ga 5,7-9
Psalm 73
Ga 5,10-13
Psalm 81
Ga 5,14-15
Psalm 91
Ga 5,16-18
Psalm 90
Ga 5,19-22
Psalm103
Ga 5,23-26
Psalm 94
Ga 6,1
Psalm 92
Ga 6,2
Psalm101
Ga 6,3-5
Psalm112
Ga 6,6-8
Psalm141
Ga 6,9-10
Psalm128
Ga 6,11-12
Psalm124
Ga 6,13-15
Psalm139
Ga 6,16
Psalm115
Ga 6,17
Psalm 22
Ga 6,18
Psalm146
Ga 5,1-2
Psalm118
 

 

małżeństwoTerminy spotkań dla narzeczonych w dekanacie Ciechanów Zachodni w 2017 r.
Parafia św. Piotra Ap. w Ciechanowie – sobota – godz. 19.00 – 21.00
04, 11, 18, i 25.III.
06, 13, 20 i 27.V.
01, 08, 15 i 22.VII.
Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie – niedziela – godz. 19.00 – 21.00
05, 12, 19 i 26.III.
02, 09, 23 i 30. IV.
03, 10, 17 i 24.IX.
Parafia Grudusk ? sobota – godz. 19.00 – 21.00
04, 11, 18 i 25. III.
06, 13, 20. i 27.V.

Wola zawarcia sakramentu małżeństwa Czytaj dalej

Po niezwykle ważnym duchowym wydarzeniu jakim było w naszej Ojczyźnie uroczyste wyznanie wiary w Jezusa naszego Króla, Pana i Zbawiciela, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Towarzyszyć będą nam słowa: ?Idźcie i głoście.” Są to słowa wzywające nas do misji. Mamy głosić miłosierdzie naszego Króla Jezusa. Ludziom najbliższego otoczenia możemy pokazać w jakiego Boga wierzymy. Aby nie zabrakło nam odwagi proponujemy w czasie tegorocznego Adwentu (od poniedziałku do soboty), lekturę Psalmów Królewskich*. (W niedziele Adwentu polecamy lekturę Psalmów z liturgii). Psalmy Królewskie pokazują nam osobę Mesjasza, Króla i Zbawiciela oraz uczą nas właściwej postawy wobec Niego. Lektura i modlitwa w oparciu o Psalmy Królewskie niech również umocni naszą nadzieję w oczekiwaniu na Paruzję Jezusa. Dlatego wraz z całym Kościołem powtarzamy:
Marana tha! Przyjdź Panie Jezu!

Tydzień Pierwszy Drugi Trzeci Czwarty
Niedziela Psalm 122 Psalm 72
w.1-2.7-8.
12-13
Psalm 146 Psalm 24
Poniedziałek Psalm 2 Psalm 21 Psalm 89
w. 9 -19
Psalm 101
w. 6 – 8
Wtorek Psalm 18
w. 1- 6
Psalm 45
w. 1-10
Psalm 89
w. 20-28
Psalm 110
w. 1-3
Środa Psalm 18
w.7-15
Psalm 45
w. 11-18
Psalm 89
w. 29-38
Psalm 110
w. 4 – 7
Czwartek Psalm 18
w. 16-32
Psalm 72
w. 1-11
Psalm 89
w. 39-47
Psalm 132
w. 1-11
Piątek Psalm 18
w. 33-52
Psalm 72
w. 12-19
Psalm 89
w. 48-53
Psalm 132
w. w.11-18
Sobota Psalm 20 Psalm 89
w. 2 – 8
Psalm 101
w. 1 – 6
 Wigilia

Czytaj dalej

Za kilka dni będziemy świętowali Boże Narodzenie i dla nas chrześcijan prawda o wcieleniu Syna Bożego jest aksjomatem ? prawdą, która można udowadniać i argumentować, jednak i tak bez jakiś zastrzeżeń przyjmujemy. Pytanie, kogo Maryja urodziła nie jest już palącym problemem chrześcijaństwa, podobnie jak historyczność Jezusa. Z zaskoczeniem okazuje się, że prawda w kwestii narodzenia Boga z Dziewicy nie była przyjmowana od razu bez zastrzeżeń i podobnie jest dzisiaj. Kiedy dla chrześcijan wcielenie Boga to oczywistość, to dla wyznawców innych religii odnoszących się w jakiś sposób do osoby Jezusa jest nie do przyjęcia. Jak człowiek, do tego jeszcze dziewica, mogła urodzić samego Boga? Czy to nie przeczy wszelkiej logice i zdrowemu rozsądkowi?

W Credo nicejsko-konstanypolitańskim, które odmawiamy w każdą niedziele wyznajemy: ?I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Dziewicy Maryi i stał się człowiekiem?. Pierwsza kontrowersja, która negował tę prawdę ? później sformułowaną i potwierdzoną oficjalnie, ale zawsze wyznawaną ? był pogląd heretycki nazywany doketyzmem. Według tej myśli Chrystus nie miał realnego ciała, tylko duchowe, czyli zgodnie z tym poglądem Maryja urodziła tylko Boga mającego pozorne ciało. Doketyzm powstał już w czasach apostolskich i echa tej debaty odnajdujemy w Ewangelii św. Jana: ?A Słowo ciałem się stało? (J 1, 14). W języku greckim, w którym napisano Nowy Testament, są dwa słowa oznaczające ciało ? soma i sarx. Autor ewangeliczny użył tego drugiego, mocniej brzmiącego słowa, gdyż dosłownie znaczy ono tyle, co mięso i w ten sposób w pełni afirmuje człowieczeństwo Jezusa, które było negowane przez doketyzm. Czytaj dalej

WITAMY !

Witamy na stronie Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Adres parafii:
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat: ciechanowski-zachodni
tel. 23 673 85 52
e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl

Porządek Nabożeństw:
Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (młodzież)
Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00
Spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św. W niedziele podczas wszystkich Mszy św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
każdy czwartek od g.17:00 do 18:00
I piątek miesiąca:
Msze św. g.7.00, 10.00, 16.30, 18.00
Spowiedź 30min. przed każdą mszą.
Pierwsza sobota miesiąca:
Msza św. wynagradzająca g.7.00
g.6.30 różaniec
I niedziela miesiąca:
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o g.13.00.
Kancelaria parafialna:
Czynna pon.- sob.
godz.: 7.30-9.00 i 16.30-17.45.